Global Idé är en partipolitiskt obunden ideell förening som startade 2015. Syftet med föreningen är att bidra med nya perspektiv till samtalet i Sverige om den globala utvecklingen. Trots globalisering och ökat informationsflöde, har de här samtalen i vår del av världen ofta ett västerländskt perspektiv som grund, vilket innebär en begränsning och att många andra perspektiv inte blir synliggjorda.

Global Idé vill bredda perspektiven, till exempel genom att i stället för att samtala om länder i Afrika, Asien och Latinamerika, bjuda in aktörer i dessa regioner till ett gemensamt samtal. Genom att bygga nätverk och samarbeta med tankesmedjor, institutioner och andra aktörer i andra länder kan Global Idé bidra till att lyfta fram spännande globala förändringsprocesser som pågår runt om i världen men som inte fått uppmärksamhet i Sverige.

Vi arbetar också med projekt och samverkan i flera länder inom områden som mänskliga rättigheter och rättsfrågor. I all vår verksamhet utgör kommunikationsfrågor en central del.

Med Global Idé vill vi:

  • Främja idéutveckling på ett nytt sätt genom att sammanföra aktörer inom entreprenörskap, diaspora, bistånd, media och civilsamhället.
  • Spegla migrationens kraft och möjligheter.
  • Främja utbyte, diskussion och samtal om globala frågor på ett kreativt och attraktivt sätt.
  • Bygga samarbeten med intressanta aktörer i Afrika, Asien och Latinamerika.

Styrelse

Shane Quinn

Styrelseordförande

Petter Bolme

Styrelseledamot

Agneta Carleson

Styrelseledamot

Lisa Jansson

Styrelseledamot

Peo Öhnstedt

Suppleant