Global Idé bedriver sedan 2016 ett projekt tillsammans med Pax Nederländerna, Unpaid Debt. I projektet ingår lobbyingarbete, nätverksbyggande, stärkandet av lokala partners i Sydsudan. Till dessa hör Transitional Justice Working Group, the Civil Society Coalition on Natural Resources, South Sudanese Council of Churches, Assistance Mission Africa och PAX Juba office.

Just nu pågår arbetet med att utveckla flera nya projekt och samarbeten i olika delar av världen. Vår framtida verksamhet kommer att fokusera på:

  • Seminarier och diskussioner.
  • Kommunikationsinsatser.
  • Studier, rapporter, artiklar.
  • Samarbeten kring internationella projekt.
  • Nätverksbyggande.