Global Idé bedriver sedan 2016 projektet Unpaid Debt tillsammans med Pax Nederländerna. I projektet ingår lobbyingarbete, nätverksbyggande, stärkandet av lokala partners i Sydsudan. Till dessa hör Transitional Justice Working Group, the Civil Society Coalition on Natural Resources, South Sudanese Council of Churches, Assistance Mission Africa och PAX Juba office.

Läs mer om projektet här